معنی و ترجمه کلمه اتحادى به انگلیسی اتحادى یعنی چه

اتحادى

federal
fraternal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها