معنی و ترجمه کلمه اتحادیه اصناف به انگلیسی اتحادیه اصناف یعنی چه

اتحادیه اصناف

trade union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها