معنی و ترجمه کلمه اتحادیه صاحبان صنایع مشابه به انگلیسی اتحادیه صاحبان صنایع مشابه یعنی چه

اتحادیه صاحبان صنایع مشابه

cartel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها