معنی و ترجمه کلمه اتحادیه صنعتى به انگلیسی اتحادیه صنعتى یعنی چه

اتحادیه صنعتى

industrial union
vertical union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها