معنی و ترجمه کلمه اتحادیه صنفى به انگلیسی اتحادیه صنفى یعنی چه

اتحادیه صنفى

syndicate
trade union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها