معنی و ترجمه کلمه اتحادیه کارگرى به انگلیسی اتحادیه کارگرى یعنی چه

اتحادیه کارگرى

labor union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها