معنی و ترجمه کلمه اتحاد عناصر مختلف اجتماع به انگلیسی اتحاد عناصر مختلف اجتماع یعنی چه

اتحاد عناصر مختلف اجتماع

integration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها