معنی و ترجمه کلمه اتحاد ناصحیح و تبانى اصحاب دعوى به انگلیسی اتحاد ناصحیح و تبانى اصحاب دعوى یعنی چه

اتحاد ناصحیح و تبانى اصحاب دعوى

misjoinder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها