معنی و ترجمه کلمه اتحاد و اتفاق به انگلیسی اتحاد و اتفاق یعنی چه

اتحاد و اتفاق

synoecy
synoeky
union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها