معنی و ترجمه کلمه اتخاذ سند کردن به انگلیسی اتخاذ سند کردن یعنی چه

اتخاذ سند کردن

cite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها