معنی و ترجمه کلمه اتخاذ به انگلیسی اتخاذ یعنی چه

اتخاذ

adoption
assumption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها