معنی و ترجمه کلمه اترج به انگلیسی اترج یعنی چه

اترج

bergamot


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها