معنی و ترجمه کلمه اتساع زیاد مردمک چشم به انگلیسی اتساع زیاد مردمک چشم یعنی چه

اتساع زیاد مردمک چشم

mydriasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها