معنی و ترجمه کلمه اتساع عروق به انگلیسی اتساع عروق یعنی چه

اتساع عروق

vasodilatation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها