معنی و ترجمه کلمه اتساع و بزرگى عضوى در اثر گاز یا هوا به انگلیسی اتساع و بزرگى عضوى در اثر گاز یا هوا یعنی چه

اتساع و بزرگى عضوى در اثر گاز یا هوا

emphysema

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها