معنی و ترجمه کلمه اتصاف بصفات و خصوصیات انگلیسى به انگلیسی اتصاف بصفات و خصوصیات انگلیسى یعنی چه

اتصاف بصفات و خصوصیات انگلیسى

anglicization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها