معنی و ترجمه کلمه اتصالى داخلى به انگلیسی اتصالى داخلى یعنی چه

اتصالى داخلى

interconnection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها