معنی و ترجمه کلمه اتصالى شدن دو سیم برق به انگلیسی اتصالى شدن دو سیم برق یعنی چه

اتصالى شدن دو سیم برق

short circuit

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها