معنی و ترجمه کلمه اتصال و جوش خوردن استخوان دندان به آرواره به انگلیسی اتصال و جوش خوردن استخوان دندان به آرواره یعنی چه

اتصال و جوش خوردن استخوان دندان به آرواره

gomphosis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها