معنی و ترجمه کلمه اتصال و پیوستگى غیر طبیعى سطوح در آماس به انگلیسی اتصال و پیوستگى غیر طبیعى سطوح در آماس یعنی چه

اتصال و پیوستگى غیر طبیعى سطوح در آماس

adhesion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها