معنی و ترجمه کلمه اتصال به انگلیسی اتصال یعنی چه

اتصال

abutment
coitus
conjunction
conjuncture
connection
connectivity
connector
connexion
contact
continuity
coupling
incorporation
interconnection
junction
juncture
linkage
nexus
union

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها