معنی و ترجمه کلمه اتفاقا آمدن به انگلیسی اتفاقا آمدن یعنی چه

اتفاقا آمدن

supervene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها