معنی و ترجمه کلمه اتفاقا دیدن به انگلیسی اتفاقا دیدن یعنی چه

اتفاقا دیدن

glimpse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها