معنی و ترجمه کلمه اتفاقا به انگلیسی اتفاقا یعنی چه

اتفاقا

by the way
haphazard
hit or miss
incidentally
peradventure
perchance
perhaps

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها