معنی و ترجمه کلمه اتفاقى به انگلیسی اتفاقى یعنی چه

اتفاقى

accident
accidental
accidentalism
adventive
casual
chance
chanceful
chancy
chromatic
episodic
extrinsic
fluky
fortuitous
haphazard
incidental
stochastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها