معنی و ترجمه کلمه اتهامات کذب سیاسى به انگلیسی اتهامات کذب سیاسى یعنی چه

اتهامات کذب سیاسى

roorbach
roorback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها