معنی و ترجمه کلمه اتهام بجنایت به انگلیسی اتهام بجنایت یعنی چه

اتهام بجنایت

crimination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها