معنی و ترجمه کلمه اتهام متقابل وارد کردن به انگلیسی اتهام متقابل وارد کردن یعنی چه

اتهام متقابل وارد کردن

recriminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها