معنی و ترجمه کلمه اتهام متقابل به انگلیسی اتهام متقابل یعنی چه

اتهام متقابل

recrimination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها