معنی و ترجمه کلمه اتهام به انگلیسی اتهام یعنی چه

اتهام

accusation
charge
delation
denunciation
impeachment
inculpation
indictment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها