معنی و ترجمه کلمه اتوبان به انگلیسی اتوبان یعنی چه

اتوبان

autobahn
superhighway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها