معنی و ترجمه کلمه اتوبوس برقى به انگلیسی اتوبوس برقى یعنی چه

اتوبوس برقى

trolley car
trolleybus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها