معنی و ترجمه کلمه اتومبیلى شبیه اتومیل هاى کروکى که داراى سقف سخت فلزى مى باشد به انگلیسی اتومبیلى شبیه اتومیل هاى کروکى که داراى سقف سخت فلزى مى باشد یعنی چه

اتومبیلى شبیه اتومیل هاى کروکى که داراى سقف سخت فلزى مى باشد

hardtop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها