معنی و ترجمه کلمه اتومبیل بارکش کوتاه به انگلیسی اتومبیل بارکش کوتاه یعنی چه

اتومبیل بارکش کوتاه

trolley
trolly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها