معنی و ترجمه کلمه اتومبیل بارکش کوتاه به انگلیسی اتومبیل بارکش کوتاه یعنی چه

اتومبیل بارکش کوتاه

trolley
trolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها