معنی و ترجمه کلمه اتومبیل توربین دار به انگلیسی اتومبیل توربین دار یعنی چه

اتومبیل توربین دار

turbocar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها