معنی و ترجمه کلمه اتومبیل را پارک کردن به انگلیسی اتومبیل را پارک کردن یعنی چه

اتومبیل را پارک کردن

park

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها