معنی و ترجمه کلمه اتومبیل شکارى به انگلیسی اتومبیل شکارى یعنی چه

اتومبیل شکارى

sport car
sports car

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها