معنی و ترجمه کلمه اتومبیل نفش کش به انگلیسی اتومبیل نفش کش یعنی چه

اتومبیل نفش کش

tanker

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها