معنی و ترجمه کلمه اتومبیل نفش کش به انگلیسی اتومبیل نفش کش یعنی چه

اتومبیل نفش کش

tanker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها