معنی و ترجمه کلمه اتومبیل نیرومند و جنگى آمریکا به انگلیسی اتومبیل نیرومند و جنگى آمریکا یعنی چه

اتومبیل نیرومند و جنگى آمریکا

jeep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها