معنی و ترجمه کلمه اتومبیل پلیس مجهز به فرستنده به انگلیسی اتومبیل پلیس مجهز به فرستنده یعنی چه

اتومبیل پلیس مجهز به فرستنده

squad car

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها