معنی و ترجمه کلمه اتومبیل کوچک مخصوص تاکسى به انگلیسی اتومبیل کوچک مخصوص تاکسى یعنی چه

اتومبیل کوچک مخصوص تاکسى

minicab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها