معنی و ترجمه کلمه اتکاء به نفس خود به انگلیسی اتکاء به نفس خود یعنی چه

اتکاء به نفس خود

self reliance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها