معنی و ترجمه کلمه اتکاء به نفس به انگلیسی اتکاء به نفس یعنی چه

اتکاء به نفس

self depedence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها