معنی و ترجمه کلمه اتکاء ذاتى به انگلیسی اتکاء ذاتى یعنی چه

اتکاء ذاتى

inexistence
inexistency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها