معنی و ترجمه کلمه اتکا به مبادى اولیه به انگلیسی اتکا به مبادى اولیه یعنی چه

اتکا به مبادى اولیه

primitivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها