معنی و ترجمه کلمه اتکا ناپذیر به انگلیسی اتکا ناپذیر یعنی چه

اتکا ناپذیر

unreliable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها