معنی و ترجمه کلمه اثبات بیگناهى کردن به انگلیسی اثبات بیگناهى کردن یعنی چه

اثبات بیگناهى کردن

vindicate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها