معنی و ترجمه کلمه اثبات نا پذیر به انگلیسی اثبات نا پذیر یعنی چه

اثبات نا پذیر

indemonstrable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها