معنی و ترجمه کلمه اثرات ناشیه به انگلیسی اثرات ناشیه یعنی چه

اثرات ناشیه

emergent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها