معنی و ترجمه کلمه اثر روشنایى در جنبش گیاهان به انگلیسی اثر روشنایى در جنبش گیاهان یعنی چه

اثر روشنایى در جنبش گیاهان

photodynamic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها